agranlund.nu

A GRANLUND i Trelleborg är min lilla enskilda firma som jag startade 1999. Tanken var att upprätta underhållsplaner i Excel och på den vägen är det.

Till och från har jag levererat underhållsplaner i andra namn, senast www.ime-evu.se och tidigare även för www.byggmp.se. Och varför inte nämna HSB Malmö där jag fick lära känna många trevliga medarbetare och bostadsrättsföreningar, ingen nämn ingen glömd?

Numera arbetar jag emellertid för ett bolag bildat 22 november 2016 med namnet Anders Granlund Underhållsplanering AB med säte i Malmö. I dagsläget är jag ensam anställd i företaget men avsikten är att vi ska bli fler.

Det går bra att skicka in intresseanmälningar om man är väldigt intresserad av underhållsplanering och vill skriva fyndiga, koncisa och trevliga besiktningsutlåtanden med bilder och förklarande text.

Kika gärna på länkarna här till vänster om Underhållsplanen eller Driftuppföljning eller om boken eller om mig.

Numera svarar A GRANLUND för utveckling och marknadsföring av underhållsplanen plus lite driftuppföljning.

Det är däremot till www.agranlund.se man vänder sig till om man önskar få en underhållsplan.