Boken ”Underhållsplanering”

Byggtjänst har 2013 gett ut boken ”Underhållsplanering” som jag skrev samma år. Boken ska fungera som en introduktion i ämnet och tar upp principiella frågor för att öka insikten i ämnet. Det finns onekligen mycket att beakta.

Byggtjänst gav ut boken 2013
Boken underhållsplanering är en introduktion i ämnet och tar upp en mängd principiella frågor att diskutera. När det gäller framtiden så finns det inte många givna svar. Var och en får bilda sig en egen uppfattning.

Innehållsförteckning

Del 1 Underhåll

Träpanel och träfönster efter 10 år

Tvättmaskiner efter 10 till 15 år

Papptak, trapphus och hissar efter 30 år

Tappvattenledningar, balkonger efter 40-50 år

Avloppsledningar, yttertak efter 50-70 år

Värmesystem efter 100 år?

Lägenheter

Lokaler

Underhållet växer över tiden

Del 2 Underhållsplaner

Olika modeller/system

Exempel på kalkylsidor i Excel

Beräkningsmetodiken

— Exempel tvättmaskin

— Exempel yttertak

— Det kan vara komplicerat

Olika perspektiv (olika långa underhållsplaner)

— Underhållsbehovet i en fastighet – växer med åren

— Olika långa perspektiv

— Fråga: Vilket perspektiv ska man välja?

— Svar: Tänk till och välj själv

Begreppsförklaringar

— Drift, skötsel och tillsyn – löpande underhåll

— Yttre underhåll

— Inre underhåll

— Planerat underhåll

— Felavhjälpande underhåll

Akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll

Periodiskt underhåll

Investeringar

Fler begrepp

Del 3 – vad ska underhållas och varför

01 Mark – titta lite djupare

02 Fasader – se framåt och uppåt

03 Balkonger – se upp!

04 Fönster och dörrar – se på ansvarsgränserna

05 Yttertak – se på konsekvenserna

06 Trapphus – se på värdet

07 Hissar – se på säkerheten

08 Lägenheter/lokaler – se på helheten

09 Gemensamheter – se på trivseln

10 Installationer – se på driftkostnaderna
— Värmecentral
— Reglercentral
— Stambyte
— Ventilationssystem

Hur kan man beräkna kostnaderna?
— Kalkylredskap
— Omfattningen
— Utförandet
— Kvalitén
— Vem man frågar
— När man frågar
— Hur man frågar
— Erfarenheter
— Sammanfattning

Livslängden och underhållsintervall
— Materialval
— Kalk
— Syra eller någon annat olämpligt
— Felaktigt eller olämpligt utförande
— Dimensioner
— Obeprövad teknik
— Önskemål
— Trygghet och säkerhet

Vad bör man tänka på?
— Samordning
— Upphandling
— Entreprenad
— Bidrag/förtjänster
— Alternativa lösningar

Underhållsfilosofi
— Tågordningen
— Uppföljning
— Revidering av underhållsplan
— Att fundera över: Det finns ett berg att underhålla

Bostadsproduktionen
Diagrammet visar bostadsproduktionen av lägenheter i småhus och flerfamiljshus från och med 1938 fram till 2015.