Boken ”Underhållsplanering”

Byggtjänst har 2013 gett ut boken ”Underhållsplanering” som jag skrev samma år. Andra utgåvan finns sedan 2017. Boken ska fungera som en introduktion i ämnet och tar upp principiella frågor för att öka insikten i ämnet. Det finns onekligen mycket att beakta.

Underhållsplan
Underhållsplanering, utgåva 2

Innehållsförteckning

Del 1 Underhåll

Träpanel och träfönster efter 10 år

Tvättmaskiner efter 10 till 15 år

Papptak, trapphus och hissar efter 30 år

Tappvattenledningar, balkonger efter 40-50 år

Avloppsledningar, yttertak efter 50-70 år

Värmesystem efter 100 år?

Lägenheter

Lokaler

Underhållet växer över tiden

Del 2 Underhållsplaner

Olika modeller/system

Exempel på kalkylsidor i Excel

Beräkningsmetodiken

— Exempel tvättmaskin

— Exempel yttertak

— Det kan vara komplicerat

Olika perspektiv (olika långa underhållsplaner)

— Underhållsbehovet i en fastighet – växer med åren

— Olika långa perspektiv

— Fråga: Vilket perspektiv ska man välja?

— Svar: Tänk till och välj själv

Begreppsförklaringar

— Drift, skötsel och tillsyn – löpande underhåll

— Yttre underhåll

— Inre underhåll

— Planerat underhåll

— Felavhjälpande underhåll

Akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll

Periodiskt underhåll

Investeringar

Fler begrepp

Del 3 – vad ska underhållas och varför

01 Mark – titta lite djupare

02 Fasader – se framåt och uppåt

03 Balkonger – se upp!

04 Fönster och dörrar – se på ansvarsgränserna

05 Yttertak – se på konsekvenserna

06 Trapphus – se på värdet

07 Hissar – se på säkerheten

08 Lägenheter/lokaler – se på helheten

09 Gemensamheter – se på trivseln

10 Installationer – se på driftkostnaderna
— Värmecentral
— Reglercentral
— Stambyte
— Ventilationssystem

Hur kan man beräkna kostnaderna?
— Kalkylredskap
— Omfattningen
— Utförandet
— Kvalitén
— Vem man frågar
— När man frågar
— Hur man frågar
— Erfarenheter
— Sammanfattning

Livslängden och underhållsintervall
— Materialval
— Kalk
— Syra eller någon annat olämpligt
— Felaktigt eller olämpligt utförande
— Dimensioner
— Obeprövad teknik
— Önskemål
— Trygghet och säkerhet

Vad bör man tänka på?
— Samordning
— Upphandling
— Entreprenad
— Bidrag/förtjänster
— Alternativa lösningar

Underhållsfilosofi
— Tågordningen
— Uppföljning
— Revidering av underhållsplan
— Att fundera över: Det finns ett berg att underhålla

Bostadsproduktionen
Diagrammet visar bostadsproduktionen av lägenheter i småhus och flerfamiljshus från och med 1938 fram till 2015.