Driftuppföljning – energihushållning

Det är alltid bra att hålla koll på värme-, vatten- och el-förbrukningen genom så kallad driftuppföljning. Jag har mångårig erfarenhet på området med flera intressanta upptäckter och färdigheter när det gäller Energihushållning.

Driftuppföljningen sker i Ess200 från Vitec.

Förbrukningen graddagskorrigeras med hjälp av graddagar från SMHI.

Förbrukningen analyseras och kommenteras. Och vid behov lämnas även förslag till åtgärder, vad man bör göra. Det senare sker ju även vid upprättande av en underhållsplan där vi lägger fokus på 4 punkter:

  • Först säkerheten, ingen ska skadas på grund av åsidosatt underhåll.
  • För det andra är det aldrig fel att minimera driftkostnaderna för att frigöra pengar till nästa punkt.
  • För de tredje gillar alla om man kan höja värdet på fastigheten, eller öka tryggheten och trivseln och det kan man göra på många olika sätt om det finns pengar till det förstås, se föregående punkt.
  • För det fjärde. Tja, så finns det mycket annat som måste underhållas utan att någon blir glad eller skadas eller att driftkostnaderna blir mindre. Men det gäller förstås att prioritera. Säkerheten först eller hur?

Mina 5 bästa principiella spartips

Undvik onödiga kostnader
Har man hål i tanken så får så blir det ingen ECO-körning precis. Motsvarande kan hända i fastigheter, läckor m.m.
Optimera anläggningen
Använd befintlig teknik så bra som möjligt. Inte sällan handlar det bara om att trycka på knappen. Ibland kan det vara att stänga en ventil eller en liten lucka.
Tekniken blir sämre med åren
Tekniken blir sämre åren och presterar sämre med åren. Ny styr- och reglerteknik har högre precision än gammal analog teknik.
Ny teknik kan vara mer energieffektiv
När man byter ut gammal teknik så kan man passa på att köpa in bättre och mer effektiv teknik. Man kan köpa fönster med lågt U-värde till exempel.
Alla bör hushålla med värme, vatten och el
Trots all teknik så kan man som individ spara en hel del genom att hushålla med värmen och varmvatten. Vädra korta perioder. Låt inte varmvatten rinna i onödan. Håll en dräglig rumstemperatur. Varje grad extra i rummet är ganska dyr ska man veta.

I en underhållsplan diskuterar vi sådana åtgärder som kan leda till lägre driftkostnader. Tanken är att frigöra pengar till underhållet istället för att höja årsavgifter och hyror.