Under­hålls­planer sedan 1989


I filmen ovan berättar vi hur vi tar fram underhållsplaner plus lite om företaget

Vi vill gärna fram­föra att vi bara upp­rättar under­hålls­planer och att vi har inga intressen av att tidigare­lägga under­hållet eller hitta på under­håll som inte behövs

På hems­idan www.agranlund.se/ visar vi även upp hur en under­hålls­plan ser ut. Vi tycker att det är viktigt att veta vad man får.

Ingen vill väl köpa grisen i säcken?

Filmen är för övrigt gjord av Piidé och som gjorde ett mycket bra och snabbt jobb och det är vi glada för.

Vi kommer med tiden att lägga upp fler filmklipp av olika lärorika slag.

Byggtjänst säljer boken om Underhållsplanering

Tillsammans med Svensk Bygg­tjänst tog vi 2013 fram en bok som ska fungera som en introduktion i ämnet Under­hålls­plan­ering

Nu finns utgåva 2 att köpa och som inne­håller några upp­seende­väckade exempel hämtade från den reella verklig­heten.

Lättast köper man boken via Svensk Byggtjänst, som även har en mängd andra bra böcker av alla slag.

Boken ska även kunna användas som en läro­bok och kanske även som ett litet upp­slags­verk. I vanlig ordning så inne­håller boken en mängd bilder som gör läsningen roligare.

Anders Granlund 2017

Anders Granlund är för närvarande ensam i bolaget vilket vi inte ser som någon nackdel.

Alla kunder garanteras sålunda personlig service och ett stort engagemang.

Anders har ett långt CV som innefattar en Drift­maskinist­utbild­ning, en titel som Bygg­ingenjör och även en hög­skole­utbildning 140 poäng på förvalt­nings­linjen, Lunds Universitet.

Förteckningen på alla kurser i entre­prenadjuridk, värme­teknik och många andra ämnen är lång.

Anders har även skrivit (knackat) HTML-koder för att få fram denna hem­sida.