Under­hålls­planer sedan 1989


I filmen ovan berättar jag hur jag tar fram underhållsplaner och hur jag resonerar.

Jag vill gärna fram­föra att jag bara upp­rättar under­hålls­planer och att jag inte har några intressen av att tidigare­lägga under­hållet eller hitta på under­håll som inte behövs

På hems­idan www.agranlund.se/ visar jag även upp hur en under­hålls­plan ser ut. Vi tycker att det är viktigt att veta vad man får.

Ingen vill väl köpa grisen i säcken?

Filmen är för övrigt gjord av Piidé och som gjorde ett mycket bra och snabbt jobb.

Byggtjänst säljer boken om Underhållsplanering

Tillsammans med Svensk Bygg­tjänst tog jag 2013 fram en bok som ska fungera som en introduktion i ämnet Under­hålls­plan­ering

Nu finns utgåva 2 att köpa och som inne­håller några upp­seende­väckade exempel hämtade från den reella verklig­heten.

Lättast köper man boken via Svensk Byggtjänst, som även har en mängd andra bra böcker av alla slag.

Boken ska även kunna användas som en läro­bok och kanske även som ett litet upp­slags­verk.

Anders Granlund 2017

Jag Anders Granlund har sedan 1991 tagit fram och utvecklar en under­hålls­plan i Excel. Det är inte bara bostads­rätts­föreningar som använder sig av under­hållsplanen.

Jag har ett långt CV som innefattar en Drift­maskinist­utbild­ning, en titel som Bygg­ingenjör och även en hög­skole­utbildning 140 poäng på förvalt­nings­linjen, Lunds Universitet.

Förteckningen på alla kurser i entre­prenadjuridk, värme­teknik och många andra ämnen är lång.