Om olika under­hålls­planer - Priser


Inne­hållsför­teck­ning

Priser (under­hålls­kost­nader)

Bygg­tjänst säljer boken om Underhållsplanering

Hur får man fram alla á-priser i en under­hålls­plan?

Det får vi återkomma till

.