Om olika under­hålls­planer - bakgrund


Inne­hållsför­teck­ning

Bakgrund

Bygg­tjänst säljer boken om Underhållsplanering

AGRANLUND i Trelleborg har till­sammans med Svensk Bygg­tjänst 2013 tagit fram en bok med titeln "Under­hållsplan­ering". Klicka på bilden för att köpa boken.

Den andra utgåvan kom ut 2017 och för­hopp­nings­vis kommer ytterligare en version av boken att publiceras en vacker dag och kanske med ännu fler oro­väck­ande exempel från verklig­heten?

Utöver att fila på boken så före­läser vi i ämnet. Vi har även fått äran att undervisa stud­erande vid LTH, vilket vi anser är en viktig upp­gift efter­som att erfaren­heter från den reella verklig­heten måste föras vidare. Det finns redan allt för många misstag idag på grund av brist­fällig eller ingen feed-back till de som projekt­erar. Och det som bygger hus följer inte upp hur det blev i för­håll­ande till för­väntat resultat. Det blir väl för dyrt att rätta till av­vikels­erna?

Med hänvisning till ovan vill vi berika alla intresserade med dessa sidor "Om olika under­hålls­planer". Som be­ställare bör man ha en hum om vad som finns på mark­nade och vad som skiljer de olika systemen åt.

Kanske ska man inte heller ha något system som är mer tänkt för de som ständ­igt upp­rättar och upp­daterar plan­erna? En brf har kanske bara ett litet hus att bry sig om och inget större intresse av vad andra har för tak och fönster etc.