Under­hålls­planer


Andra utgåvan

Bygg­tjänst säljer boken om Underhållsplanering

A GRANLUND i Trelleborg har till­sammans med Svensk Bygg­tjänst 2013 tagit fram en bok med titeln "Under­hållsplan­ering". Klicka på bilden för att köpa boken.

Den andra utgåvan kom ut 2017 och för­hopp­nings­vis kommer ytterligare en version av boken att publiceras en vacker dag och kanske med ännu fler oro­väck­ande exempel från verklig­heten?

Utöver att fila på boken så före­läser jag i ämnet. Jag har även fått äran att undervisa stud­erande vid LTH, vilket jag anser är en viktig upp­gift efter­som att erfaren­heter från den reella verklig­heten måste föras vidare. Det finns redan allt för många misstag idag på grund av brist­fällig eller ingen feed-back till de som projekt­erar. Och det som bygger hus följer inte upp hur det blev i för­håll­ande till för­väntat resultat. Det blir väl för dyrt att rätta till av­vikels­erna?

Någon vacker dag kommer jag att skriva lite "Om olika under­hålls­planer". Som be­ställare bör man ha en hum om vad som finns på mark­naden och vad som skiljer de olika systemen åt.

Kanske ska man inte heller ha något system? En brf har kanske bara ett litet hus att bry sig om och inget större intresse av vad andra har för tak och fönster etc. Större bostads­bolag kan dock behöva system av olika slag och särskilt för så kallat inre under­håll.