Om olika under­hålls­planer - Historik


Inne­hållsför­teck­ning

Historik

Underhållsplaner kan ha funnits i väldigt många år, men i takt med datorernas och programmens utveckling kan man säga att underhållplanerna har för­änd­rats väsent­ligt. Och särskilt från 90-talet fram till idag.

HSBs Gamla underhållsplan mall

HSB Malmö började ta fram under­hålls­planer i början av 80-talet och allt gjorde man mer eller mindre för hand på färdiga blanketter, som man inte sällan fyllde i med bly­erts­penna (för att kunna sudda och ändra, vilket man fick göra ganska ofta). Istället för att mäta upp bygg­delarna så använde man antalet lägen­heter som mängd för alla under­hålls­åt­gärder. Så höll man på fram till 1991 när var och en lättare kunde skaffas sig så kallade hem-datorer och med office-paketet. [Klicka på bilden för större bild]

­(Det bör vara allmänt känt att person­datorn som vi ser i många hem idag var väldigt säll­synta under 80-talet. Idag finns det datorer lite över­allt och nästan i allt - tele­foner och paddor av olika slag.)

Under 90-talet växte PC-baserade program sig starkare och framför allt det under­hålls­system som REPAB tog fram. Före­taget grundades 1966 och systemet har ändrat namn till Incit Expand som numera finns under https://www.aareon.se/

Det fanns även andra försök att ta fram underhållssystem. HSB tog fram något som gick under namnet ´"Fonda" och sedan fanns det ett annat system som X-företag (källa saknas) tog fram och som fick heta "Pling".

Vi utesluter inte att det fanns ännu fler försök att ta fram något som skulle vara en längre tid. "Men ingenting är för evigt", säger vi som upprättar underhållsplaner ;-)