Om olika under­hålls­planer - System


Inne­hållsför­teck­ning

Olika system

Som mycket annat så skiljer sig de olika underhållssystemet från varandra. Det är väl som människor. Kvinnor och män. Snälla och dumma.

Kodifierade system

Man kan t.ex. prata om kodifierade system såsom Incit Expand. Det vill säga att med hjälp av en stort antal koder (siffror) kan man plocka fram uppgifter om olika underhållsåtgärder. Kvarstår dock att göra egna bedömningar av olika slag.

Svensk Byggtjänst

REPAB Kod nr 21115 avser "1 gång strykning av trä­panel". Kostnaden per enhet (a'-pris) m2 anges utan om­kostn­ader, typ moms och konsulter etc. För­slag till intervaller anges beroende på "Utsatt", "Normalt" eller "Skyddat" läge. Boken med alla uppgifter säljs separat via t.ex. Svensk Byggtjänst.

Inte några koder

Det finns ett antal underhållssystem som inte använder koder men som hittar på egna prislistor med vanligt förekommande åtgärder.

Men när man gör den första underhållsplanen så kan det vara bra att ha tillgång till diverse uppgifter om vad olika underhållsåtgärder kostar.

Databas

En underhållsplan kan innehålla en väldigt stor mängd data som ska sorteras och plockas fram när man behöver uppdatera underhållsplanen.

Det blir särskilt komplicerat om man även ska lägga in alla lägenheter och rum med underhåll av golv, väggar, tak, inredning och utrustning.

Att göra motsvarande i till exempel Excel är förvisso möjligt men samtidig ganska krångligt och olämpligt. Excel har däremot andra fördelar, vilket vi kommer till längre fram. För stora mängder data bör man nog jobba i ett utpräglad databassystem. Excel är främst ett kalkylprogram.