Om olika under­hålls­planer - Vitec


Inne­hållsför­teck­ning

Vitec Underhåll

Full kontroll på utfört, planerat, budgeterat och eftersatt underhåll.

Vitec har en hel rad med program för ekomomi, energi, teknisk förvaltning och uthyrning.

Till företagets hemsida https://www.vitecsoftware.com

Från hemsidan hämtar 2018-05-11 vi följande text: "I vårt system kan du planera och fördela framtida underhållskostnader samtidigt som du får en samlad bild av kommande års åtgärder och kostnaden för dessa. Du kan planera och se kostnader för ett bestånd, en fastighet, en byggnad, en lokal, en lägenhet eller andra objekt. Denna information kan användas både av förvaltaren och även vid uthyrning för att beskriva lägenhetens/lokalens skick och utformning när du skriver den säljande beskrivningen."


Exempel på en underhållsplan. Öppnas i nytt fönster.