Om olika under­hålls­planer - HSB Online


Inne­hållsför­teck­ning

HSB Online

En gratis tjänst för bostadsrättsföreningar med avtal om reviderad underhållsplan. Källa: HSB Uppsala 2018-05-11.

HSB använder sig av Incit Expand men marknadsför det som HSB Online

Från hemsidan, HSB Malmö, hämtar vi 2018-05-11 följande text: "Att planera underhållet är en av de viktigaste uppgifterna man har som fastighetsägare. Att göra det med hjälp av en underhållsplan förenklar bostadsrättsföreningens långsiktiga förvaltande avsevärt – såväl ur ett tekniskt som ett ekonomiskt perspektiv. Underhållsplanen är en naturlig del av styrelsearbetet och bör finnas i alla bostadsrättsföreningar för att främja medlemmarnas boendekvalite"

Exempel på en underhållsplan. Öppnas i nytt fönster.

Exempel på en underhållsplan. Öppnas i nytt fönster.