Om olika under­hålls­planer - strukturer


Inne­hållsför­teck­ning

Strukturer

Bygg­tjänst säljer boken om Underhållsplanering

Många gånger försöker man upp­rätta under­hålls­planer efter en viss struktur vilket vi även tar upp i boken "Under­hålls­plan­ering".

Man delar upp en fastighet i olika (bygg)delar.

Byggbranschen har sedan längre tid försökt få ordning via BSAB 96, se även https://bsab.byggtjanst.se/BSAB

Boken Underhållskostnader - REPAB FAKTA 2017 är använder sig till stora delar av SBAB´s modell, där 1 står för Mark, 2 för Utvändigt bygg och 3 för Invändigt bygg och 9 för Utrustning.

Men långt ifrån alla an­vänder sig av ovan vilket även Jennifer Rosenborg redovisar i sitt examens­arbete från 2016.

Klara och tyd­liga strukturer, koder, är möjligtvis en för­ut­sättning när datorer ska byta information med var­andra. Men är en under­hålls­plan riktad till så kallat vanligt folk så kanske det finns mer lämpliga sätt att dela upp en byggnad på, fast det är kanske något man kan diskutera?