Underhållsplan i Excel

Underhållsplanen i Excel består av flera flikar plus ett besiktningsutlåtande som ett Word-dokument.

 1. Kalkylsidorna består av 10 stycken flikar där underhållet beräknas och planeras. Man kan snabbt räkna fram mängder och kostnader direkt i en cell. Det finns även en flik enbart för att ta fram alla mängder.
  Det är även enkelt att länka ihop åtgärder så när man ändrar en avgörande åtgärd, t.ex. omläggning av yttertaket, så flyttar man de åtgärder som bör samordnas med taket, t.ex. fasadarbeten, balkonger och fönster.
  Att samordna underhållet är ett viktigt moment. Fasadställningar är dyra och bör användas så mycket som möjligt.

  I kalkylsidorna för man in, beräknar och planerar underhållsåtgärderna.
  Kalkylsidorna består av 10 flikar.

 2. I en 5-årsplan kan man se endast det underhåll som är aktuellt de närmaste fem åren för att diskutera huruvida man ska tidigare- eller senarelägga underhållet eller samla det till ett stort paket. Jag kan man även vilja fördela kostnaderna över åren, det senare kräver att man tänker till så att inte åtgärderna kommer i fel eller ofördelaktig ordning. Först lägga ny asfalt och senare gräva upp alla ledningar i marken?
  I en 5-årsplan kan man se över den fysiska och faktiska underhållsplaneringen
  5-årsplanen redovisar bara det underhåll som är aktuellt.
  En sak i taget kan innebära att underhållet kommer i fel ordning
  En sak i taget kan innebära att underhållet kommer i fel ordning

 3.  Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt finns en 11-årsplan och som är obligatorisk. Här kan man även ta upp extraordinära kostnader av engångs-karaktär. Även standardförbättringar kan man redovisa i 11-årsplanen.

  Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
  Vid ombildning från hyres- till bostadsrätt så ska det finnas en 11-årsplan.

 4. En 20-årsplan ger annars en god bild av framtiden. Visst kan man få titta ännu längre fram exempelvis 30 år som BBR 2.51 föreskriver. Arbete med att ta fram en sådan underhållsplan är på gång. Det blir dock lite förenklad än den för 20-år. Man måste ju kunna se alla siffror på en A4 också.
  Vi kan även summera och redovisa en oändlig eller evig underhållsplan för de som vill se vad en sådan innebär i genomsnittlig underhållskostnad kr/år.
  Hur stora avsättningarna till underhållet ska vara är inget vi bestämmer, vi lämnar bara ett beslutsunderlag att lägga på bordet. Avsättningarna = amorteringar + sparande i likvida medel. Inte att förväxla med Avskrivningar.

  En 20-årsplan ger en god bild av framtiden
  En 20-årsplan ger en god bild av framtiden.

 5. En underhållsplan är inte fullständig utan ett utlåtande där man förklarar och motiverar de mer väsentliga underhållsåtgärderna. Bilder ska även redovisa underhållsbehovet.

  Ett tydligt och begripligt besiktningsutlåtande är aldrig fel
  Ett besiktningsutlåtande behöver inte vara tråkigt att läsa. Varför inte använda bilder i större utsträckning än text.? En bild säger ibland mer än tusen ord.