Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Inne­hålls­för­teck­ning

(ganska mycket preliminär)

Dessa minnes­anteck­ningar ingår i ett forsk­nings­projekt som i slut­ändan ska leda till en bok, får jag väl hoppas. Eller kanske en helt ny rätte­gångs­balk? Eller varför inte en ny Sver­iges rikes lag, när jag lika­så är på gång? Men det ligger för­stås 80 år i fram­tiden, om jag ska vara en smula real­ist­isk. Men någon måste ju fatta pennan, eller kasta tärningen, eller ta första steget, våga sticka ut hakan och se sanningen i vitögat.

Och "Bara döda fiskar följer strömmen", sade min saknade bror Pär Granlund 1953 - 2017.

PM Rubrik Pub­lic­erad
PM000 Varför alla dessa minnes­anteck­ningar? 2023-01-13
PM001 Konsumentens "Svarta hål", det vill säga ett ”Dröm­hus” inkl. en tomt? 2022-12-19
PM002 Ger inte Rätts­regel RB 13:2 ut­rymme för god­tycke? 2023-01-01
PM003 Konsument­erna får nog vänta länge innan de kan få rätt i rätten, eller? 2023-01-01
PM004 Vem är Bygg­herren egent­ligen? 2023-01-14
PM005 När ska konsumenten betala för en tjänst? 2023-01-15
PM006 Total­entre­prenad eller små­hus­entre­prenad? 2023-01-16
PM007 Vem ansvarar för upp­gift­erna? 2023-01-27
PM008 När ska säker­heten över­lämnas, inom 2 veckor? Nej
PM009 När är seder och bruk jämte praxis tillämp­ligt? Nej
PM010 Vad är Vad är oskäliga avtals­villkor? Nej
PM011 När blir en konsument Bygg­herre? Nej
PM012 Hur ska en husaffär helst bedrivas? Nej
PM013 Hur får en konsument rätt i rätten? Nej